Focusgroep - Europa en verenigingen: een moeilijk v...

Het Europese project, verenigingen zijn er traditioneel sterke voorstanders van geweest. Niet zo verwonderlijk: het waardengedreven denken en de promotie van fundamentele rechten die Europa zo kenmerken, zijn immers ook dé centrale pijlers waarop verenigingen bogen.

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn tussen verenigingen en Europa. Steeds vaker worden verenigingen immers geconfronteerd met de impact van Europese reglementering die in eerste instantie gericht is op het liberaliseren van de markt en het beschermen van consumentenrechten. Denk maar aan de regels rond staatssteun, overheidsopdrachten, het vrij verkeer van goederen en diensten en BTW... de concrete - negatieve - impact voor verenigingen wordt steeds duidelijker. Eind vorige week nog werden de Belgische jeugdhuizen geconfronteerd met de aankondiging van een verstrenging van de BTW-vrijstelling, waarbij ook Europese regels en rechtspraak als beweegreden worden aangehaald.

Ook 'de Verenigde Verenigingen' zien steeds meer symptomen opduiken van deze mogelijke (al dan niet indirecte) negatieve effecten. Daarom organiseert ze volgende maand een focusgroep voor verenigingen die in aanraking (dreigen te) komen met de gevolgen van Europese regels en hun omzetting in federale en Vlaamse wetgeving. Wat is jullie verhaal, ervaring, concrete case? Waar schuilen volgens jouw vereniging de grote gevaren voor verenigingen in de Europese regelgeving? En wanneer vormt de federale en Vlaamse implementatie van deze regels extra obstakels voor de vrijheid en werking van verenigingen? Via uitwisseling en dialoog identificeren we de belangrijkste cases, pijnpunten en actieterreinen.

De focusgroep zal doorgaan op dinsdag 15 december van 16u tot 17u30, in de Sociale Innovatiefabriek (Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel), dit onder begeleiding van Astrid Coates, coördinator van het onderzoekscentrum CESOC (Centrum voor Sociaal en Coöperatief Ondernemen) van de UCLL.

Geïnteresseerd in het deelnemen aan deze focusgroep? Schrijf je dan in via deze link.

Vriendelijke groeten en tot dan,
de Verenigde Verenigingen

 

Het debat over het dec...

Met de evaluatie van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk in het vooruitzicht, stelde Vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA) deze week zijn conceptnota voor een nieuwe invulling van dat decreet voor in De Standaard. Hij volgt hiermee collega-parlementslid Bart Caron (Groen), die eerder al een eigen conceptnota schreef. Het debat is met andere woorden definitief geopend, en dat juicht de FOV, de Federatie Sociaal-Cultureel Werk, alleen maar toe. Zelf presenteerde de FOV deze zomer al het dossier "Context en richtingaanwijzers", vrucht van intenstief intern overleg, aan minister Gatz en de parlementsleden. Dit dossier (ook raadpleegbaar op de website van FOV) zet een reeks bakens uit die volgens de FOV de herdenking van het decreet richting een dynamisch subsidiebeleid kunnen helpen waarmaken.

De komende weken en maanden zullen de ideeën en visies rond de herdenking van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk alsmaar meer vorm krijgen. 'De Verenigde Verenigingen' volgt het dossier op de voet en hoopt alvast dat de beleidsmakers het devies van "vertrouwen boven verantwoording" blijvend voorop zullen stellen.

 

 

Impactnetwerk.be veren...

Als verenigingen werken we aan de samenleving, in de hoop ze een beetje beter, warmer en socialer te maken. Daarbij zoeken we allemaal naar manieren om effectieve en impactvolle veranderingen teweeg te brengen. Maar wat draag je nu precies bij aan de samenleving en wat leer je daaruit? Je voelt waarschijnlijk intuïtief aan dat je goed bezig bent, maar hóe goed is dat dan? En kan het beter? 

 

Het vrijwilligerswerk ...

Dat het vrijwilligerswerk in België een belangrijke plaats inneemt in onze maatschappij, kan geen verrassing heten. Hoe groot die plaats is (zo'n 1,17 miljoen mensen) en wie nu al die vrijwilligers zijn, weten we sinds kort echter exact dankzij een splinternieuw onderzoek van de Koning Boudewijnstichting. Op verzoek van de Koning Boudewijnstichting maakten onderzoekers van de universiteiten van Luik en Gent namelijk een kwantitatieve analyse van het vrijwilligerswerk in België, gebaseerd op een representatief staal van de bevolking (bijna 10.000 personen).

Wie meer wil weten over het profiel van de sector van het vrijwilligerswerk en dat van de individuele vrijwilliger, kan zich verdiepen in het gepubliceerde rapport.

 

Delen van schoolinfras...

De conceptnota Masterplan Scholenbouw was vorige week woensdag voor de tweede keer het onderwerp van een hoorzitting van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Centraal in de hoorzitting stond onder meer het gedeeld gebruik van schoolinfrastructuur centraal, een punt dat al langer door de Verenigde Verenigingen werd bepleit (zie eerdere berichtgeving). Onze beleidscoördinator Bart Verhaeghe mocht als gastspreker het belang van het openstellen van scholen voor verenigingen verduidelijken en de aanbevelingen die in onze nota staan opgesomd belichten.

Op de website van de Commissie Onderwijs vind je alvast een video van de integrale hoorzitting terug; een verslag volgt snel. Hier vind je ook nog de gebruikte presentatie.

Laatste Nieuws per thema

Pact 2020 / Vlaanderen in Actie