Persbericht: Vrijwilligersinzet voor vluchtelingen ...


We vernamen gisteren dat Vluchtelingenwerk haar voltallige directie in vooropzeg heeft geplaatst omdat er nogmaals wordt bespaard op hun budget. Dit zal in 2016 gehalveerd zijn ten opzichte van 2012. Niet omdat er minder opvang nodig is. Maar waarom dan wel?

 

Opgelet, een politieke...

Op dinsdag 30 juni stond onze beleidsmedewerker Bart Verhaeghe met een opiniestuk in De Standaard, waarin hij de boycot van het Ringlandlied door de openbare zender hekelt. Hier kun je (de ietwat langere versie van) het opiniestuk lezen.

Download het Ringlandlied in de hitlijsten  

VRT radio en ook Q-Music boycotten het lied ‘Laat de mensen dansen’. Het lied, dat werd ingezongen en -gespeeld door een schare bekende Vlaamse muzikanten ter ondersteuning van Ringland, werd intussen 84.000 keer bekeken op Youtube. Mede dankzij de boycot allicht. We gaan hier niet in op het lied, noch geven we een mening over de overkapping van de Antwerpse ring, maar deze botte boycot doet onze alarmbellen luid rinkelen.

“Een actiemiddel voor een actiegroep in een actuele politieke discussie” dat niet past in de ‘onpartijdigheid’ van een publieke omroep. “Liedjes met een politieke boodschap moeten onder de loep genomen worden”. Voldoende argumenten en uitleg voor de VRT om het lied te boycotten. Dat Bart Peeters en Marcel Vanthilt zich haastten om te stellen dat het hoegenaamd ‘geen politiek lied’ is, kon de VRT niet op andere gedachten brengen. Begrijpelijk, want het Ringlandlied is zeker wél een politiek lied. Maar dat is absoluut géén reden voor de VRT om het niet te draaien.

Ten eerste omdat politiek een zaak is van iedereen, en gelukkig niet alleen van politieke partijen. Waren “Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is” en “meneer de president, slaap zacht”  geen kanjers van politieke songs? Ze trapten ook op zere tenen van sommige beleidsmakers, maar het waren wél publiekslievelingen en ze werden veelvuldig gedraaid op de openbare omroep.  Het moet zijn dat er over de oorlog in Vietnam en de klimaatproblematiek toen geen ‘actuele politieke discussies’ gevoerd werden.   

Ten tweede omdat iedere burger, artiest of vereniging met een standpunt per definitie ‘partijdig’ is. In een democratie is politiek de manier waarop tegenstelde standpunten van alle maatschappelijke ‘partijen’ via onderhandelingen met elkaar verzoend worden. Een democratie is net gediend met veel meningen en argumenten. Met organisaties die zich engageren om mensen betrokken te krijgen op de samenleving en de problemen in hun omgeving. Het siert een democratie om dat engagement en meningen maximaal te tonen. Omgekeerd is het een democratie onwaardig om een strijdlied, onder de noemer van misbegrepen ‘neutraliteit’, te boycotten.  

Ten derde is deze boycot een gevaarlijk precedent, die helaas sterk in de lijn ligt van de krampachtige manier waarop heel wat beleidsmakers pogen om te gaan met georganiseerde burgers en verenigingen. Verenigingen mogen mensen gezellig ‘verenigen’, ze mogen hen wat vormen en informeren maar ze moeten zich niet met de ‘ernstige politieke zaken’ bezig houden. Dit is nochtans zeer inherent aan het vereniging-zijn. Maar nee, blijkbaar is een sympathiek strijdlied al een brug te ver.

Daarom deze oproep: beluister, stream en download het ringlandlied in de hitlijsten als je wil dat burgers die zich verenigen hun stem kunnen laten horen. En stop ons nu aub niet meteen in het ‘kamp’ van de Ringlandfans. Als morgen verenigde Ringlandtegenstanders met een liedje als 'hou de autoslotgracht open, laat daar toch geen kinderen lopen' gecensureerd worden, zal ons pleidooi even hard klinken. 

Bart Verhaeghe

Namens ‘de Verenigde Verenigingen’, samenwerkingsverband van het verenigingsleven in Vlaanderen en Brussel

 

Overheveling sectorale...

De Vlaamse Regering schakelt de ‘interne staatshervorming’ een versnelling hoger. Zo boog het Vlaams Parlement zich de afgelopen weken over het ontwerp van decreet dat stelt dat enkele sectorale subsidiestromen in het gemeentefonds opgenomen worden. Concreet worden de Vlaamse middelen voor lokaal beleid rond cultuur, jeugd, sport, integratie, strijd tegen kinderarmoede, flankerend onderwijsbeleid en ontwikkelingssamenwerking met 5% verminderd, nooit meer geïndexeerd en doorgestort naar het Gemeentefonds.

De beweging Hart boven Hard vroeg met een petitie aandacht voor deze problematiek. Daardoor kregen verschillende sectoren de kans om hun mening hierover te zeggen in een hoorzitting van de Commissie cultuur, jeugd en sport van het Vlaams Parlement. Op 16 juni lag het ontwerpdecreet opnieuw op de tafel van de bevoegde parlementaire commissie Binnenlands Bestuur.

Naar aanleiding van deze (finale) bespreking schreef ‘de Verenigde Verenigingen’ samen met 11 andere (koepel)organisaties een brief naar de commissieleden. In de brief wordt gepleit voor uitstel zodat er eerst een discussie zou kunnen gevoerd worden over een Vlaamse beleidsvisie op lokaal beleid, over een modern Vlaams stimuleringsbeleid en versterking van de lokale democratie. Bovendien stelt de brief dat de Vlaamse overheid –vanuit een sympathiek ‘vertrouwen’ – verantwoordelijkheid voor belangrijke bevoegdheden, én besparingen, afwentelt op de kap van steden en gemeenten die het al financieel moeilijk hebben. Het is niet zo dat verenigingen geen vertrouwen hebben in lokale besturen. Het is wél zo dat de Vlaamse overheid een blijvende verantwoordelijkheid heeft tov al haar inwoners en dat in deze context dit ontwerpdecreet geen doordacht en goed bestuur is. De brief besluit met de opmerking dat verschillende verenigingssectoren constructieve voorstellen gedaan hebben voor een beter en efficiënter Vlaams impulsbeleid waarmee nu geen rekening gehouden wordt.

Download hier de brief.

Volg hier de discussie in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement.

 

Volgen na de BTW-vrijs...

Kleine vzw's kregen begin juni een mooie opsteker te horen: toen besliste de ministerraad de BTW-drempel van 15.000 tot 25.000 euro te verhogen. Deze wijziging, die ook door de Verenigde Verenigingen al langer werd bepleit, zorgt voor een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor kleine verenigingen die alleen kan worden toegejuicht. De uitbreiding van deze vrijstelling gaat in vanaf 1 januari 2016.

Maar ook de wet op de overheidsopdrachten dringt buitenproportionele administratieve lasten op aan kleine verenigingen. 'De Verenigde Verenigingen' blijven daarom pleiten om ook hier het grensbedrag (in dezelfde geest als is gebeurd bij de BTW-wetgeving) van 8.500 naar 25.000 euro op te trekken. Hiervoor zullen herhaalde contacten met de kabinetten van eerste minister Michel en minister Peeters worden gelegd.

 

 

1 oktober: symposium &...

Wat zijn de basisprincipes van ideale subsidie- en verantwoordingsprocedures? Hoe vinden we de balans tussen de autonomie van organisaties en het afleggen van rekenschap aan de overheid? Op 1 oktober 2015 presenteert 'de Verenigde Verenigingen' met ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting de resultaten van haar projectonderzoek hieromtrent en legt ze deze en andere vragen voor in een dialoog tussen overheid en verenigingen. Schrijf deze datum alvast in uw agenda! Verdere informatie volgt snel.

Laatste Nieuws per thema

Pact 2020 / Vlaanderen in Actie