Verenigingen en overheidsopdrachten - het Europese luik

De voorbije maanden zocht 'de Verenigde Verenigingen' naar een antwoord op de vraag of middenveldorganisaties hun opdrachten nu ook moeten uitbesteden zoals overheden dit doen. De wetgeving rond overheidsopdrachten in België was niet duidelijk en zorgde voor verwarring. Concrete informatie werd in de nota 'Verenigingen en overheidsopdrachten' op een overzichtelijke manier gebundeld.

Ondertussen erkende de Europese Commissie de vele hiaten in de oorspronkelijke richtlijn van 2004 en is men bezig aan een herziening ervan. 'de Verenigde Verenigingen' probeert ook op dit Europese debat te wegen via haar koepelorganisatie ENNA. ENNA richtte een werkgroep 'Public Procurement' (overheidsopdrachten) op waar ook 'de Verenigde Verenigingen' intensief aan deelnam. Het voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de richtlijn werd daarbij grondig bestudeerd, alsook de voorstellen vanuit het Europees Parlement. Het resultaat, de Position Paper van ENNA, kan u terugvinden in de ENNA Position Paper on Public Procurement Policies in Europe (ENG).

ENNA hamert erop dat de nieuwe richtlijn aangepast moet zijn aan de realiteit van het maatschappelijk middenveld. Bureaucratische beslommeringen mogen de eigenlijke basiswerking van de verenigingen niet in de weg staan. Om dit te voorkomen doet ENNA een aantal constructieve voorstellen tot aanpassing van de richtlijn. Een delegatie van ENNA, met onder andere 'de Verenigde Verenigingen', stelde de Position Paper voor aan een aantal Europese Parlementsleden. De voorstellen werden er goed onthaald, waarop ENNA dit perscommuniqué schreef.

 

ENNA (European Network of National Civil Society Associations) is een netwerk bestaande uit 23 nationale sector-overschrijdende koepelorganisaties die de belangen van het verenigingsleven vertegenwoordigen en/of voorzien in ondersteuning van maatschappelijke middenveldsorganisaties op een lokaal, regionaal en nationaal niveau. De leden van het netwerk werken zowel direct als indirect met ongeveer 80.000 organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Meer info kan je terugvinden via de website.