Verslag 'Van droom naar realiteit - je maatschappelijke impact zichtbaar maken'

headerimpact

Steeds meer en meer verenigingen tonen interesse voor het concept van impactevaluatie en hoe dit hen kan helpen om hun maatschappelijke impact zichtbaar te maken. De afgelopen twee jaar voerden de Sociale Innovatiefabriek en de Verenigde Verenigingen daarom een experimenteel actieonderzoek waarin verenigingen via trial & error hun organisatie aan een impactevaluatie onderwierpen.

Op donderdag 29 september getuigden drie pioniers uit dat actieonderzoek tijdens een netwerksessie van de Verenigde Verenigingen over hun persoonlijke impactproject en de inzichten die ze hierbij hebben opgedaan. Achtereenvolgens deden Riet Ory van Femma, Leen Swinnen van de Gezinsbond en Dieter Snauwaert van de Fietsersbond hun inspirerende verhaal. Het verslag en de presentaties van deze dag kun je nu hier vinden (zie hieronder).

Ondertussen worden nog maar liefst drie netwerksessies over impact op poten gezet. De uitnodigingen voor deze sessies zullen heel binnenkort aan de hand van een nieuwsbrief worden aangekondigd.