Financiering lokale verenigingen


We vroegen de organisaties via welke kanalen ze nu financiële steun van hun lokaal bestuur krijgen?

o 73% via subsidiereglement
o 37% via projectsubsidies
o 11% via nominatieve subsidies (zonder reglement)
o 6% via convenant
o 16% andere (bv. gratis gebruik gemeentelijke infrastructuur)
o 14% krijgt geen subsidies

We vroegen de organisaties hoe tevreden ze zijn over die financiële ondersteuning
o 67% is tevreden over de financiële ondersteuning
o 33% is ontevreden; waarom?
 De meeste organisaties die op de eerste vraag ‘geen’ antwoordden;-) + heel vaak “te weinig voor wat we willen doen”
 “de regels zijn niet objectief”
 1 organisatie zegt: “we krijgen liever een kleinere subsidie die onze onafhankelijkheid bevordert”
 “onze werking en werk is serieus veranderd en gestegen; maar onze subsidie stijgt niet”
In hoeverre zijn organisaties ongerust over de financiële ondersteuning door het (nieuwe) lokaal bestuur?
o Mooi fifty-fifty
o 46% is eerder ongerust (11% is zeer ongerust); 46% is eerder gerust (23% niet ongerust)
o Waarom ben je ongerust en wat wil je eraan doen?
 “naar de pers stappen”
 “meer sponsoring zoeken”
 “we peilen voor de verkiezingen bij politieke partijen naar hun intenties en confronteren hen daar achteraf mee”
 “crisis wordt een zeer goed excuus”
 “subsidies aanvragen bij andere instanties”
 “grotere bijdragen vragen van deelnemers. Maar dan zullen mensen afhaken”

We vroegen of organisaties extra moeite zullen doen om elders geld te vinden, naast de lokale subsidies
o 46% zegt van niet.
o 52% zegt extra moeite te zullen doen. Waar denken ze dat dan te vinden?
 (meermaals!) “goeie vraag!”
 (meest geantwoord!) sponsoring
 (meermaals!) “goh, allerlei projectsubsidies”
 (meermaals) “via de provincie”
 “advertenties”
 “andere overheden, KBS…”
 “bij ondernemers, bij service-clubs, bij fondsen van banken en ondernemingen”
 “eetfestijnen, verkoopacties, meer inkomgeld”
 “meer leden”
  “Europees?”

We vroegen naar suggesties voor een betere financiële ondersteuning door het lokaal bestuur. We kregen niet veel antwoorden
o “basis subsidie voor alle verenigingen gelijkschakelen” + “eerlijker subsidiereglementen””
o “buurtcomité bepaalde gemeentelijke taken laten op zich nemen waarbij resultaten moeten worden neergezet die dan financieel kunnen beloond worden door de gemeente”
o “meer gebruik laten maken van logistiek als het niet gebruikt wordt (vb busje van de school in het weekend kunnen gebruiken)”
o “een meerjarenconvenant?”
o “loon naar werk! Bv. één koers organiseren per jaar krijgt veel meer geld dan een heel jaar werken aan verkeersveiligheid”
o “meer transparantie in het bestedingspatroon van de gemeente zelf”
o “de ondersteuning van commerciële spelers kortwieken”
o “dwing verenigingen tot samenwerking”

Terug