Pact 2020

Het Pact 2020 is een toekomstpact voor Vlaanderen dat de Vlaamse Regering samen met de sociale partners en heel wat middenveldorganisaties ontwikkelde en lanceerde in januari 2009.

Het Pact 2020 bevat 20 doelstellingen die van Vlaanderen een Europese topregio moeten maken. (link pact zelf).

'de Verenigde Verenigingen' werkte in aanloop naar de totstandkoming van dit Pact intensief aan overleg en bundeling van de wensen en noden van het verenigingsleven. Op die manier wilden we verzekeren dat de doelstellingen in het Pact herkenbaar waren en gedragen werden door het middenveld. We zorgden er ook voor dat het Pact naast een sterke economisch poot ook sociale en duurzame ambities bevat. Zie ook persbericht.

Het pact wordt opgevolgd door middel van een ruime set indicatoren. Ook hier droeg 'de Verenigde Verenigingen' een serieuze steen bij, suggereerde relevant onderzoeksmateriaal en overlegde meermaals met de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Er wordt ook permanent uitgekeken naar nieuwe en/of betere indicatoren om de doelstellingen te monitoren. Dit proces wordt gecoördineerd door de Studiedienst van de Vlaamse Regering, in nauwe samenwerking met de SERV (=sociale partners, link) en 'de Verenigde Verenigingen'.

In januari 2010 werd een nulmeting gepresenteerd, de startpositie als het ware van alle doelstellingen. Voor een beter begrip en vlottere communicatie werd ook een samenvatting gemaakt. 
Eind januari 2011 werd de één-meting gepresenteerd (met samenvatting).

Intussen werd het proces om de doelstellingen van het Pact 2020 te halen sterk gelinkt aan het ViA-proces. De 8 'doorbraken' binnen ViA worden beschouwd als de politieke vertaling van de 20 doelstellingen in het Pact. 'de Verenigde Verenigingen' is niet onverdeeld gelukkig met deze vertaling, onder meer omdat op die manier een aantal doelstellingen dreigen van de radar te verdwijnen. 'de Verenigde Verenigingen' kaartte dit al schriftelijk aan.