Focusgroep - Europa en verenigingen: een moeilijk verstandshuwelijk

Het Europese project, verenigingen zijn er traditioneel sterke voorstanders van geweest. Niet zo verwonderlijk: het waardengedreven denken en de promotie van fundamentele rechten die Europa zo kenmerken, zijn immers ook dé centrale pijlers waarop verenigingen bogen.

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn tussen verenigingen en Europa. Steeds vaker worden verenigingen geconfronteerd met de impact van Europese reglementering die in eerste instantie gericht is op het liberaliseren van de markt en het beschermen van consumentenrechten. Denk maar aan de regels rond staatssteun, overheidsopdrachten, het vrij verkeer van goederen en diensten en BTW... de concrete - negatieve - impact voor verenigingen wordt steeds duidelijker. Eind vorige week nog werden de Belgische jeugdhuizen geconfronteerd met de aankondiging van een verstrenging van de BTW-vrijstelling waarbij ook Europese regels en rechtspraak als beweegreden worden aangehaald.

Ook 'de Verenigde Verenigingen' ziet steeds meer symptomen opduiken van deze mogelijke (al dan niet indirecte) negatieve effecten. Daarom organiseert ze een focusgroep voor verenigingen die in aanraking (dreigen te) komen met de gevolgen van Europese regels en hun omzetting in federale en Vlaamse wetgeving. Wat is jullie verhaal, ervaring, concrete case? Waar schuilen volgens jouw vereniging de grote gevaren voor verenigingen in de Europese regelgeving? En wanneer vormt de federale en Vlaamse implementatie van deze regels extra obstakels voor de vrijheid en werking van verenigingen? Via uitwisseling en dialoog identificeren we de belangrijkste cases, pijnpunten en actieterreinen.

De focusgroep zal doorgaan op dinsdag 15 december van 16u tot 17u30, in de Sociale Innovatiefabriek (Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel), dit onder begeleiding van Astrid Coates, coördinator van het onderzoekscentrum CESOC (Centrum voor Sociaal en Coöperatief Ondernemen) van de UCLL.

Geïnteresseerd in het deelnemen aan deze focusgroep? Schrijf je dan in via deze link!