14/11 - De eerste editie van Café Partagé: Polarisering

cafépartagélang

Café Partagé is een lerend netwerk voor middenveldorganisaties, met maandelijkse sessies van twee uur waarin telkens een ander thema aan bod komt. Het is geen lezing of vorming, maar een open gesprek waarbij de vragen, bedenkingen en suggesties van de deelnemers centraal staan. Het doel is vanuit gelijkwaardigheid te luisteren naar en leren van elkaar, maar er worden ook conclusies getrokken waaraan ‘de Verenigde Verenigingen’ poogt de gepaste opvolging te geven. Een externe moderator leidt het gesprek in goede banen.

Polarisering. Elke middenvelder kent het fenomeen ondertussen. We zien het dagelijks wanner we de krant openslaan of door Twitter scrollen, horen het soms aan familietafels én bij onze achterban, en soms bevinden we ons zelf in de rol van polariseerder of 'pusher'. Of zoals Bart Deceukelier van ACV het treffend beschrijft:

In onze eerste Café Partagé willen we in gesprek gaan over hoe we daar als organisatie mee kunnen omgaan: 

Welke rol moeten onze vrijwilligers en leden kunnen spelen bij gepolariseerde vragen en uitspraken van onze achterban? Laten we zogezegde 'micro-polarisaties' best passeren of moeten we ze oppikken en de discussie hierover aangaan? Wat als de vragen over thema's gaan die niet tot onze 'core business' behoren? Is polarisering bovendien altijd een slechte zaak? Moeten we polariseren als we willen politiseren?...

Klinken deze vragen herkenbaar? Kom dan op dinsdag 14 november naar Café Partagé. Tussen 9 en 11 uur verwelkomen we je graag in GC De Markten (Oude Graanmarkt 5, Brussel) voor een boeiend lerend netwerk, met ontbijt en drankjes. Deelname is gratis, maar inschrijven is nodig - de plaatsen zijn beperkt! 

Voor wie?
Iedereen die professioneel of vrijwillig actief is in een middenveldorganisatie en in de praktijk op één of andere manier geconfronteerd wordt met polarisering in de eigen organisatie en achterban. Voorkennis is niet vereist, wel luisterbereidheid en een constructieve, nieuwsgierige houding.
 
Wat mag ik verwachten en wat heb ik eraan?
Wil je kennismaken met mensen die in andere contexten met polarisering bezig zijn? Zit je met specifieke vragen die je graag met anderen bespreekt? Zit je vast op dit thema en zoek je frisse ideeën, nieuwe inzichten of werkmethodes? Heb je zelf tips of suggesties vanuit je eigen ervaring? Of zoek je een plek voor (zelf)reflectie omdat daar binnen de eigen organisatie weinig tijd voor is? Dan is dit de plek voor jou. 

Aarzel niet om deze uitnodiging te bezorgen aan potentieel geïnteresseerden binnen of buiten uw organisatie!