[Uitnodiging] Congres Slim Gedeeld - 12 juni

banner congres openstellen

Congres Slim Gedeeld 12/6

Schoolinfrastructuur delen :  zo doe je dat !

Congres voor scholen, lokale besturen en verengingen

Op 12 juni 2018 organiseert ‘de Verenigde verenigingen’ samen met het departement Onderwijs, AGION , het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de VVSG een congres over het openstellen en delen van schoolinfrastructuur met andere actoren zoals verenigingen. 

Het congres vormt het sluitstuk van een traject dat bovenstaande partners de afgelopen twee jaar liepen. Het wil een overzicht geven van realisaties, lopende initiatieven en op stapel staande projecten rond deze brede thematiek. Het wil ook concrete tips voor openstelling meegeven en ontmoeting en samenwerking stimuleren tussen de aanwezigen. Tot slot wil het congres specifieke aandacht hebben voor lokale besturen die werk willen maken van meer gedeeld gebruik van de schoolinfrastructuur in hun gemeente/stad.

  • Locatie : Herman Teirlinckgebouw
  • Duur : 9u – 13u30 (incl. broodjeslunch)
  • Inschrijven : kan via deze inschrijvingsmodule.

PROGRAMMA

9u00 – Welkom

9u15 – Opening congres door minister Hilde Crevits (onder voorbehoud)

9u30 – Kader, kapstokken en inspiratie

10u45 – Pauze

11u – Themasessies

  1. Naar een lokale visie op ‘maatschappelijk vastgoed’
  2. Technische aspecten van delen van schoolinfrastructuur
  3. En nu aan de slag: praktische tips
  4. Randvoorwaarden en ondersteuning: zaalzoeker; sleuteldragers; …

12u – Slotreflecties

12u30 – Broodjeslunch // matchmaking-sessies

(13u30 – einde)