Café Partagé #4 op 19 april - Samenwerken met bedrijven: waarom en hoe?

cafépartagélang


Datum // Donderdag 19 april, 9u00 - 11u00

Locatie // Et Oeis van 't Brussels - ingang via Het Goudblommeke In Papier (Cellebroersstraat 55, 1000 Brussel)


Café Partagé is een lerend netwerk voor middenveldorganisaties, met maandelijkse sessies van twee uur waarin telkens een ander thema aan bod komt. Het is geen lezing of vorming, maar een open gesprek waarbij de vragen, bedenkingen en suggesties van de deelnemers centraal staan. Het doel is vanuit gelijkwaardigheid te luisteren naar en leren van elkaar, maar er worden ook conclusies getrokken waaraan ‘de Verenigde Verenigingen’ poogt de gepaste opvolging te geven. Een externe moderator leidt het gesprek in goede banen.

Middenveldorganisaties en ondernemingen. Vooralsnog zijn het twee duidelijk van elkaar te onderscheiden actoren in de samenleving - en toch. Meer en meer zien we hoe de grens tussen beide al eens durft te vervagen. Soms gebeurt dit binnen de contouren van de organisaties zelf, maar soms wordt ook actief door verenigingen de onzichtbare 'grens' overgestoken vanuit de overtuiging dat er waardevolle samenwerkingen met bedrijven kunnen worden opgezet.

Deze vaak nieuwsoortige samenwerkingen met bedrijven doen heel wat vragen rijzen binnen het verenigingslandschap, gaande van existentiële vragen tot meer strategische en praktische vragen. Milieu- en natuurverenigingen, bijvoorbeeld, exploreren al langer de mogelijkheden van samenwerkingen met bedrijven. Danny Jacobs, directeur van Bond Beter Leefmilieu, haalt in onderstaande video een aantal van de vragen aan waar zij mee geconfronteerd worden.

In onze vierde Café Partagé willen we in gesprek gaan over deze en andere vragen over de kansen en risico's van het samenwerken met bedrijven.

Waarom willen we samenwerken met bedrijven? Zijn het ideële, financiële of praktische redenen die ons bewegen? Gaat samenwerking niet in tegen onze centrale waarden? Welke voorwaarden zijn levensnoodzakelijk voor het welslagen van zo'n samenwerking? Kunnen we een 'code of conduct' hanteren die een mogelijke samenwerking kan sturen? En hoe moeten we ons positioneren t.o.v. bedrijven? Doen we dit vanuit een constructieve, positieve houding, of vanuit een oproep om hun verantwoordelijkheid in de samenleving op te nemen? 

Klinken deze vragen herkenbaar? Kom dan op donderdag 19 april naar Café Partagé. Tussen 9 en 11 uur verwelkomen we je graag in Et Oeis van 't Brussels (ingang via Het Goudblommeke In Papier, Cellebroersstraat 55, 1000 Brussel) voor een boeiend gesprek, met ontbijt en drankjes

Deelname is gratis, maar inschrijven is nodig - de plaatsen zijn beperkt! Onderaan deze uitnodiging vind je de inschrijvingslink.

Voor wie?
Iedereen die professioneel of vrijwillig actief is in een middenveldorganisatie en in de praktijk op één of andere manier nadenkt over de kansen en risico's van het samenwerken met bedrijven. Voorkennis is niet vereist, wel luisterbereidheid en een constructieve, nieuwsgierige houding.
 
Wat mag ik verwachten en wat heb ik eraan?
Wil je kennismaken met mensen die in andere contexten hiermee worstelen? Zit je met specifieke vragen die je graag met anderen bespreekt? Zit je vast op dit thema en zoek je frisse ideeën, nieuwe inzichten of werkmethodes? Heb je zelf tips of suggesties vanuit je eigen ervaring? Of zoek je een plek voor (zelf)reflectie omdat daar binnen de eigen organisatie weinig tijd voor is? Dan is dit de plek voor jou. 

Inschrijven voor de vierde sessie van Café Partagé kun je hier!

Tot dan!