Reactie Vlaams regeerakkoord: "verenigingsleven reageert afwachtend op regeerakkoord"

'de Verenigde Verenigingen' reageert afwachtend op het regeerakkoord dat de N-VA, CD&V en Open VLD hebben afgesloten. Het verenigingsnetwerk stelt na een eerste lezing tevreden vast dat de Vlaamse regering in haar regeerakkoord een belangrijke plaats voor verenigingen en vrijwilligers voorziet om te verbinden. Er blijven echter nog heel wat vragen open die verder overleg vragen.

'de Verenigde Verenigingen' is blij dat het akkoord voorziet in de aanpak van administratieve regeldruk die verenigingen treft. Daarnaast zet de Vlaamse regering sterk in op vrijwilligerswerk. "De nieuwe Vlaamse regering ziet het verenigingsleven duidelijk als sleutel in haar ambitie tot verbinden. Dat ze de regulitis zal aanpakken én zich engageert tot verdere ondersteuning van vrijwilligerswerk om die ambitie waar te maken, kunnen wij alleen maar toejuichen. Daarmee erkent de nieuwe regering de maatschappelijke waarde van vrijwillige inzet", aldus Danny Jacobs, voorzitter van 'de Verenigde Verenigingen'. Zo voorziet het regeerakkoord onder meer in een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. Wel mag vrijwilligerswerk niet worden ingezet in het Vlaamse activeringsbeleid. 'de Verenigde Verenigingen' reageert dan ook verontrust op de gemeenschapsdienst als manier om langdurig werklozen te activeren. 'de Verenigde verenigingen' is verder tevreden met de keuze voor investeringen in multifunctionele school-, jeugd-, sport- en cultuurinfrastructuur.

'de Verenigde Verenigingen' stelt vast dat het akkoord sterk de nadruk legt op economie en ondernemen. Om maatschappelijke uitdagingen van morgen aan te pakken, is het stellen van ambitieuze sociaalecologische doelstellingen eveneens noodzakelijk. Zo rept het akkoord met geen woord over sociale innovatie: innovatie waarbij burgers en verenigingen het voortouw nemen in het aanpakken van die maatschappelijke uitdagingen. 'de Verenigde Verenigingen' stelt daarnaast vast dat de Vlaamse regering groeiende aandacht heeft voor efficiëntiestreven en marktwerking in zachte sectoren. Zo trekt de nieuwe regering onder meer de kaart van ondernemerschap in cultuur. "Een ondoordachte marktwerking in zachte sectoren kan een negatieve maatschappelijke impact hebben. Waakzaamheid en overleg is geboden.", aldus Jacobs.

Verder is het verenigingsnetwerk tevreden dat de nieuwe Vlaamse regering kiest voor systematisch overleg met het middenveld, in het bijzonder bij de uitvoering van de zesde staatshervorming. 'de Verenigde Verenigingen' benadrukt wel blijvend betrokken te willen worden bij de hertekening van het adviesradenlandschap. Tot slot ziet het verenigingsnetwerk weinig garanties voor investeringen in het maatschappelijk weefsel en verenigingen in het bijzonder. "Voorlopig blijven de budgettaire contouren van het akkoord onduidelijk. Wij hopen dat deze Vlaamse regering blijvend zal investeren in het verenigingsleven. Een stabiel en duurzaam financieringskader voor verenigingen is immers de beste garantie op de sociale cohesie waar deze regering naar streeft.", aldus Jacobs.

Voor de reacties van onze leden, kijk onder meer op volgende linken:

-          Bond Beter Leefmilieu

-          Netwerk tegen armoede

-          Vlaamse Jeugdraad

-          Gezinsbond

-          11.11.11

-          Minderhedenforum

-          Sport

-          Federatie Sociaal-cultureel werk

-          ACV

-          Vlaams ABVV

-          Beweging.net

-          CM

Een gedeeltelijke samenvatting is te vinden in MO Magazine.

-