Persbericht:“Verenigingen ontsnappen niet aan besparingspolitiek”

Het verenigingsnetwerk ‘de Verenigde Verenigingen’ stelt na de debatten over de septemberverklaring vast dat ook verenigingen niet aan de besparingen ontsnappen. De nieuwe besparingen komen bovenop de besparingen die vele verenigingen reeds ondergingen in vorige legislatuur. De Vlaamse regering moet nu alles in het werk stellen om het verenigingen zo makkelijk mogelijk te maken én investeringen in het vooruitzicht te plaatsen.

Het is nog wachten op concrete cijfers van sommige verenigingssectoren maar het voorlopige plaatje oogt alvast weinig rooskleurig. Ondersteunende diensten voor verenigingen en verenigingsfederaties moeten tot 20 procent inleveren. Ook in de lokale en provinciale ondersteuningsmiddelen voor verenigingen vallen klappen. Zo worden de sectorale middelen ter ondersteuning van lokale verenigingen die binnenkort naar het Gemeentefonds gaan ingekort met 5 % tot 10% voor respectievelijk lokaal cultuurbeleid en lokaal jeugdbeleid.

Voor sociaal-culturele verenigingen zal de besparing 5% op het budget bedragen. Voor jeugdwerkorganisaties betreft het 1,1 tot 1,3 procent. Daartegenover staat dat heel wat verenigingen vorige legislatuur reeds stevig hebben moeten inleveren. “De vorige legislatuur hebben sommige verenigingen tot 30% moeten inleveren. Nu zit het verenigingsleven alweer in de hoek waar de klappen vallen.”, aldus Danny Jacobs, voorzitter van ‘de Verenigde Verenigingen.’

‘de Verenigde Verenigingen’ prijst de openheid van minister Gatz en hoopt dat ook de andere leden van de Vlaamse regering snel volledige duidelijkheid scheppen. Om de effecten van de besparingen zo minimaal mogelijk te houden blijft intensief en structureel overleg noodzakelijk. Daarnaast stelt het verenigingsnetwerk dat nu dringend werk gemaakt moet worden van de aanpak van administratieve lasten en regulitis die verenigingen treft. “Na deze klap eisen we dat de Vlaamse regering werk maakt van een vergaande administratieve vereenvoudiging voor verenigingen en vrijwilligers.”, aldus Danny Jacobs.

Tot slot blijft het verenigingsnetwerk de algemene besparingspolitiek in vraag stellen. De besparingen vandaag zullen economisch én maatschappelijk gevolgen hebben. “Elke euro die in het verenigingsleven wordt geïnvesteerd levert extra geluk, levenskwaliteit, verbondenheid, geld en gezondheid op voor mensen in de samenleving.”, zo stelt Danny Jacobs.

PERSCONTACT: Anton Schuurmans, 0499 35 51 75

---

'de Verenigde Verenigingen' is de spreekbuis van het middenveld en verenigingsleven in Vlaanderen en bestaat uit een netwerk van honderden verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

http://deverenigdeverenigingen.be/wie-zijn-we