// netwerk en spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen

Het middenveld en het (in wording zijnde) Vlaams regeerakkoord anno 2019

Naar aanleiding van de uitgelekte onderhandelingsnota rond integratie en inburgering, groeide er ongerustheid in het brede middenveld. Dit leidde tot de publicatie van een open brief, ondertekend door een 78-tal middenveldorganisaties. In navolging daarvan verschenen een aantal artikels en opiniestukken. Hieronder vind je een selectie:

Op 4 september werd de open brief die door tal van organisaties (waaronder dus ook de Verenigde Verenigingen) ondertekend werd, gepubliceerd op de website van DM: https://www.demorgen.be/meningen/gelijkekansen-en-integratiemiddenveld-afbouwen-is-nefast-voor-de-inclusieve-samenleving~b0f6d9031/. U vindt hem ook hier.

Deze open brief was aanleiding tot een aantal artikels in DM, zoals hier

De herfsteditie van MO* besteedt ruim aandacht aan de 'krimpende ruimte voor het middenveld', hier en elders in de wereld. Dit dossier vind je terug via deze link. Naar aanleiding daarvan werd de Verenigde Verenigingen gecontacteerd door DM, verwezen we hen naar verschillende bronnen en maakten zij er dit artikel van.

MO* publiceerde op 5 september een podcast/interview met Stijn Oosterlynck, met daarin o.a. elementen over middenveld, haar politieke rol en omgang met diversiteit. Ook op 5 september organiseerde MO* een ‘MO*talk’ met als thema “de kracht van tegenmacht” met in het panel o.a. Peter Wouters (Beweging.net) en Els Hertogen (11.11.11). 

In De Standaard verschenen een aantal opiniestukken, o.a. op 6 september van Kathleen Van Brempt & Hannelore Goeman en op 9 september van Stijn Oosterlinck. De Knack publiceerde op 16 september een opiniestuk van Danny Jacobs (Bond Beter Leefmilieu). 

Zelfs de Franstalige pers pikte dit thema op en contacteerde ons rond dit onderwerp. Dit artikel verscheen op 6 september en vindt u hier