// netwerk en spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen

Open netwerk

(klik hier voor een bevattelijke infografiek over de Verenigde Verenigingen)

‘de Verenigde Verenigingen’ opereert als open netwerk van en voor middenveldorganisaties. Haar werking is gefocust op alle verenigingen die burgers (fysiek of virtueel) verenigen op basis van vrijwillig engagement. Organisaties die een overheid of bedrijf vertegenwoordigen of organisaties die niet 'verenigen' (bv. stichtingen) behoren niet tot de doelgroep van ‘de Verenigde Verenigingen’.

Mét vrijwilligers werken aan zowel de sociale, democratische als politieke opdracht van het middenveld (hen samenbrengen / hen informeren en mondig maken / hun wensen en noden vertalen in beleidsaanbevelingen)
werken met respect voor de democratische basiswaarden en via hun werking deze waarden verdiepen en verspreiden.

Wenst u op de hoogte te blijven van nieuws uit het brede spectrum van het verenigingsleven (beleidsontwikkelingen; onderzoeksresultaten; projectoproepen; goede voorbeelden...), schrijf u dan hier in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Het logo van ‘de Verenigde Verenigingen’ kan u hier downloaden.

Om een beeld te geven van de breedte en veelzijdigheid van het verenigingsleven dat ‘de Verenigde Verenigingen’ omspant, geven we hier een (onvolledig) overzicht van verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Het gaat voornamelijk over federaties of koepelorganisaties en de daarbij aangesloten lidorganisaties.

Kerngroepleden

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - www.11.be
ABVV  - Algemeen Belgisch Vakverbond - www.vlaamsabvv.be
ACLVB  - Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie - www.aclvb.be
ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond - www.acv-online.be
beweging.net - Netwerk van 11 christelijk geïnspireerde sociale organisaties - www.beweging.net
Bond Beter Leefmilieu vzw - www.bblv.be
Forum Etnisch-Culturele Minderheden - www.minderhedenforum.be
De Federatie - www.defederatie.orgdefederatie.org
Gezinsbond - www.gezinsbond.be
Christelijke Mutualiteit - www.cm.be
Socialistische Mutualiteit - www.socmut.be
Vlaamse Jeugdraad - www.vlaamsejeugdraad.be
Netwerk Tegen Armoede - www.netwerktegenarmoede.be
Vlaamse Sportfederatie - www.vlaamsesportfederatie.be